Đến năm bao nhiêu tuổi thì chúc “THỌ”, mừng Thọ?

Chúng ta có thể hiểu rằng chữ “” là chỉ cho những người có tuổi tác cao (tức là cao niên, sống lâu) nên con cháu trong gia đình hoặc là thân tộc làm lễ mừng các Cụ Ông, Cụ Bà.

THO..

Đó là tấm lòng hiếu thảo của con người đối với Ông Bà Cha Mẹ. Ngày nay, trong nhà Đạo cũng có những đệ tử vì niềm hiếu đạo đối với các bậc Thầy Tổ, quí vị đệ tử thể hiện “Tâm Trung, Nghĩa Đạo” chân thành mà thỉnh thoảng có tổ chức mừng Thọ cho Thầy mình.

Lại cũng có những bậc thầy không muốn cho đệ tử tổ chức lễ mừng thọ, mà cốt mong sao đệ tử giữ đúng giới hạnh tu hành tinh tấn, dõng mãnh và giữ nguyện hy sinh đời mình, đem thân tâm phụng sự chánh Pháp, phụng sự chúng sanh, ấy là báo đáp công sanh thành dưỡng dục của Cha Mẹ, Ông bà và Thầy Tổ rồi vậy.

Chữ “THỌ” nầy cũng có thể phân ra nhiều bậc, để biết bậc nào là thọ thấp, thọ cao, thọ nhiều tuổi, ít tuổi v.v… nên chúng ta một khi nghe được những từ ngữ trong lời , thì sẽ biết được vị ấy thọ ở cấp nào :

Ví dụ: “Mừng Thọ” hay chữ “Chúc Thọ” là từ 60 tuổi trở lên.

” là từ 70 tuổi trở lên.

” là từ 80 tuổi trở lên.

” là từ 90 tuổi trở lên.

Còn những lời chúc “”, “” cũng có thể ám chỉ cho những bậc đã sống từ trăm tuổi trở lên.

Còn có những lời chúc như “Phúc Thọ” là chỉ cho những bậc có phước nhiều, làm phúc nhiều trong cuộc sống, do vậy mà có lời tán thán như: “Phước như Đông Hải, Thọ tỷ Nam Sơn”.
Nguồn: Phong  Thủy Tổng Hợp

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>